Mijn naam is Maud van Thiel. Ik ben cliëntgericht (voorheen Rogeriaans) psychotherapeut en gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. In mijn therapeutische en coachende gesprekken tracht ik een verbinding te leggen tussen het bewuste en het onbewuste en tussen het verbale en het non-verbale (beelden, verbeelding, visuele voorstellingen). Ik werk samen met een creatief therapeut, een psychomotore therapeut, een psychiater en een reïntegratiespecialist.

Ik ben langdurig en breed geschoold, werkte binnen de GGZ op veel verschillende terreinen. Ik heb dan ook ervaring met milde problematiek, maar ook met ernstige psychische verwondingen (trauma’s). Ik ben BIG-geregistreerd (59060291616) en derhalve gehouden aan de beroepscode voor psychotherapeuten. Ik val onder het tuchtrecht voor de geestelijke gezondheidszorg. En tot slot ben ik lid van een aantal beroepsverenigingen.

Wilt u weten wat OYA precies voor u kan doen, of wilt u een oriënterend gesprek, vul dan het formulier zo volledig mogelijk in. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.