Hoogbegaafd, dat zie je zó!

Cover

Inhoudsopgave

  VOORWOORD 7
1. PROJECT 12
Maud van Thiel en Willem Wind
2. HISTORISCHE SCHETS 25
Noks Nauta en Karin Besjes
3. LITERATUURSTUDIE 43
Maud van Thiel, Ron van Kampen en Karin Besjes
4. DELPHI-ONDERZOEK 61
Maud van Thiel en Bea Tiemens
5. EXISTENTIEEL MODEL 79
Maud van Thiel
6. PRESTATIECONTROVERSE 91
Willem Kuipers
7. IMAGO EN EMANCIPATIE 105
Frans Corten
8. PUBLIEK 133
Maud van Thiel en Betty Neijmeijer
9. TOEKOMST 151
Maud van Thiel
  DANKWOORD 164
  Experts, auteurs en sprekers 169
Literatuur en informatie 173
Verantwoording 176
Bijlagen 177

 

Stories
Nina 9 ~ Marlou 22 ~ Arjen 40 ~ Robert 58 ~ Pascal 76 ~ Arend 89 ~ Tina 107 ~ Bianca 130 ~ Martijn 148

Boek bestellen?

U kunt het boek bestellen door € 27,95 over te maken op rekeningnummer NL35RABO0143592890 ten name van 'OYA Productions' te Ede onder vermelding van 'Boek Hoogbegaafdheid' en uw postadres. Indien u een factuur wenst, dan kunt u dat op de overschrijving aangeven ('Graag factuur'). Het boek wordt dan zo spoedig mogelijk verstuurd. Boekhandels en personen die vanuit het buitenland een bestelling willen plaatsen kunnen contact opnemen met maudvanthiel@oya-psychotherapie.nl.